Trabsport chłodniczy

Transport chłodniczy

W posiadaniu firmy STANWEX I znajduje się 110 chłodni marki SCHMITZ. Specjalizujemy się między innymi w transporcie produktów świeżych, wymagających zakresu temperatur od 0 do 12°C. Nasze pojazdy wyposażone są w systemy kontroli temperatur, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym Klientom odpowiednie warunki przewozu produktów w każdym etapie transportu. Współpracujemy z producentami, importerami oraz koncernami o zasięgu międzynarodowym.

Nasza obsługa w zakresie transportu chłodniczego obejmuje:

  • logistykę,
  • dystrybucję międzynarodową,
  • dystrybucję krajową.

Transport w łańcuchu chłodniczym

Transport chłodniczy wymagany jest m.in. w przewozie: leków, świeżych owoców i warzyw, mięsa, pieczywa i słodyczy, neutralnej chemii gospodarczej.

Zróżnicowane rodzaje naczep chłodniczych (standardowe, podwójnego składowania itp.) pozwalają nam na dopasowanie optymalnych rozwiązań dla potrzeb danego Klienta.

Firma STANWEX I odgrywa ważną rolę w podtrzymaniu łańcucha chłodniczego, a więc działań zmierzających do zapewnienia ciągłości zachowania prawidłowej temperatury produktu, od momentu jego wytworzenia, aż do konsumpcji lub zużycia. Zachowanie łańcucha chłodniczego jest niezbędne dla bezpieczeństwa sanitarnego produktu, zachowania jego walorów smakowo-zapachowych, konsystencji i ogólnych właściwości.

Monitoring temperatury

Chłodnie działające we flocie firmy STANWEX I wyposażone są w nowoczesne systemy monitorowania i rejestracji temperatur. Wykorzystywane w naszej firmie urządzenia spełniają standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 21 z dnia 10.02.2003 r., poz. 179). Urządzenia posiadają funkcję rejestrowania temperatur oraz możliwość wydruku zapamiętanych wyników ze wszystkich etapów transportu.